معاون اقتصادی رییس جمهور در حاشیه سفر استانی دولت به خوزستان از نمایشگاه توانمندی های بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در اهواز بازدید نمود.

معاون اقتصادی رییس جمهور در حاشیه سفر استانی دولت به خوزستان از نمایشگاه توانمندی های بنیاد بین‌المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها در اهواز بازدید نمود.


بازدید معاون اقتصادی رییس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها