سرلشکر محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از منطقه نظامی ربذه متعلق به تیپ زرهی ۳۸ ذوالفقار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کرمان بازدید کرد.

سرلشکر محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ از منطقه نظامی ربذه متعلق به تیپ زرهی ۳۸ ذوالفقار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کرمان بازدید کرد.

بازدید سرلشکر باقری از نیروی زمینی سپاه کرمان – پایگاه خبری هشت صبح