بازدید رییس‌جمهور از پایانه حمل‌ونقل کالای تهران حجت الاسلام رئیسی رییس‌جمهور از پایانه حمل و نقل کالای تهران در سفر به شهرستان نسیم شهر به صورت سرزده بازدید و با حضور در بین رانندگان مشکلات آنها را شنید. دریافت ۷ MB

بازدید رییس‌جمهور از پایانه حمل‌ونقل کالای تهران

بازدید رییس‌جمهور از پایانه حمل‌ونقل کالای تهران

حجت الاسلام رئیسی رییس‌جمهور از پایانه حمل و نقل کالای تهران در سفر به شهرستان نسیم شهر به صورت سرزده بازدید و با حضور در بین رانندگان مشکلات آنها را شنید.

دریافت ۷ MB


بازدید رییس‌جمهور از پایانه حمل‌ونقل کالای تهران