بازتاب موشک هایپرسونیک سپاه در رسانه رژیم صهیونیستی شبکه i۲۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد: درحالی که پهپادهای ایرانی نقش فزاینده‌ای در اوکراین ایفا می‌کنند ایران از تازه‌ترین توانایی نظامی خود رونمایی کرد. دریافت ۸ MB

بازتاب موشک هایپرسونیک سپاه در رسانه رژیم صهیونیستی

بازتاب موشک هایپرسونیک سپاه در رسانه رژیم صهیونیستی

شبکه i۲۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد: درحالی که پهپادهای ایرانی نقش فزاینده‌ای در اوکراین ایفا می‌کنند ایران از تازه‌ترین توانایی نظامی خود رونمایی کرد.

دریافت ۸ MB


بازتاب موشک هایپرسونیک سپاه در رسانه رژیم صهیونیستی