ماسک گفت: ما در حال کار بر روی یک ویژگی تماس صوتی و تصویری در توییتر با عملکرد مشابه FaceTime هستیم.

ماسک گفت: ما در حال کار بر روی یک ویژگی تماس صوتی و تصویری در توییتر با عملکرد مشابه FaceTime هستیم.


ایلان ماسک وعده داد: تماس صوتی و تصویری به زودی در توئیتر