بجنورد- استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه کشور ایران یکی از مردمی‌ترین نظام‌های موجود در دنیا است، گفت: هدف نخست دشمنان آسیب رساندن به حوزه دین و معنویت است….

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه کشور ایران یکی از مردمی‌ترین نظام‌های موجود در دنیا است، گفت: هدف نخست دشمنان آسیب رساندن به حوزه دین و معنویت است.