معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس شد. همچنین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به عنوان میزبان نشست سران بریکس خبر داد که این گروه از ۶ کشور ایران، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر و آرژانتین برای عضویت به عنوان اعضای جدید به گروه بریکس دعوت کرد.  معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران عضو بریکس شد. همچنین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی به عنوان میزبان نشست سران بریکس خبر داد که این گروه از ۶ کشور ایران، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر و آرژانتین برای عضویت به عنوان اعضای جدید به گروه بریکس دعوت کرد.  


ایران و پنج کشور دیگر عضو «بریکس» می‌شوند