کنعانی: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه اتهام ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین بی اساس است، گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور […]

کنعانی:

ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است

ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه اتهام ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین بی اساس است، گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: ارسال سلاح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی اساسی است که هر روز مطرح می‌کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات سلاح به اوکراین را مشروع جلوه دهند. مدعیان علیه ایران، هم زمینه ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن.

وی در ادامه این مطلب آورده است: ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.


ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است