ایران – تل‌آویو؛ کمتر از ۷ دقیقه نیروی هوافضای سپاه از ساخت موشک بالستیک جدید به‌نام هایپرسونیک خبر داد که نقطه برتری این موشک هدایت لحظه‌ای کلاهک در خارج از جو زمین است. دریافت ۲۰ MB

ایران – تل‌آویو؛ کمتر از ۷ دقیقه

ایران - تل‌آویو؛ کمتر از ۷ دقیقه

نیروی هوافضای سپاه از ساخت موشک بالستیک جدید به‌نام هایپرسونیک خبر داد که نقطه برتری این موشک هدایت لحظه‌ای کلاهک در خارج از جو زمین است.

دریافت ۲۰ MB


ایران – تل‌آویو؛ کمتر از ۷ دقیقه