رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تایید کرد که بیشترین حجم سفر‌های خارجی ایرانی‌ها به دو مقصد عراق و ترکیه انجام می‌شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران تایید کرد که بیشترین حجم سفر‌های خارجی ایرانی‌ها به دو مقصد عراق و ترکیه انجام می‌شود.


ایرانی‌ها در نوروز چقدر سفر خارجی رفتند؟