وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه با روزنامه بیلد آلمان گفت: ما این ضد حمله را آخرین ضدحمله به حساب نمی‌آوریم، چراکه ما نمی‌دانیم چه چیزی از آن حاصل می‌شود.

وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه با روزنامه بیلد آلمان گفت: ما این ضد حمله را آخرین ضدحمله به حساب نمی‌آوریم، چراکه ما نمی‌دانیم چه چیزی از آن حاصل می‌شود.


اوکراین: در صورت شکست ضد حمله، یک ضد حمله دیگر ترتیب می‌دهیم