اولین تصویر از داخل ناو شهید سلیمانی که توسط متخصصان داخلی ساخته شده‎، منتشر شد. / فارس

اولین تصویر از داخل ناو شهید سلیمانی که توسط متخصصان داخلی ساخته شده‎، منتشر شد. / فارس


اولین تصویر از «داخل ناو» موشک‌انداز شهید سلیمانی