اهواز – یک تیم تروریستی در استان خوزستان که هدف آنها ایجاد آشوب و کشته سازی همانند آنچه در زاهدان روی داد، بود قبل از هر اقدامی، منهدم شد.

اهواز – یک تیم تروریستی در استان خوزستان که هدف آنها ایجاد آشوب و کشته سازی همانند آنچه در زاهدان روی داد، بود قبل از هر اقدامی، منهدم شد.


انهدام تیم تروریستی در خوزستان/ هدف تروریست ها کشته سازی بود