فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند شش نفره مرتبط به سلاح و کشف ۲۱ قبضه سلاح غیرمجاز در زهک خبر داد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام باند شش نفره مرتبط به سلاح و کشف ۲۱ قبضه سلاح غیرمجاز در زهک خبر داد.


انهدام باند سلاح و مهمات غیر مجاز در زهک