سپاه: در پی بروز حادثه انفجار، دو تن از کارکنان این مرکز به نام های جمال شبستانی و علی علی حسینی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

سپاه: در پی بروز حادثه انفجار، دو تن از کارکنان این مرکز به نام های جمال شبستانی و علی علی حسینی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.


انفجار در پایگاه سپاه در دامغان / ۲ شهید و ۳ مجروح / سپاه: انفجار هنگام جداسازی مهمات ضایعاتی بود