در این حادثه، دو نفر از کارکنان این مرکز به نام‌های جمال شبستانی و علی علی‌حسینی شهید و سه نفرِ دیگر مجروح شدند.

در این حادثه، دو نفر از کارکنان این مرکز به نام‌های جمال شبستانی و علی علی‌حسینی شهید و سه نفرِ دیگر مجروح شدند.


انفجار در پادگان سپاه در دامغان / ۲ شهید و ۳ مجروح  / سپاه: بروز حادثه هنگام جابجایی مهمات بود