معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به تزریق نزدیک به ۱۵۴ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور، گفت: پوشش دوز سوم، رضایتبخش نبوده است. به گزارش مهر، کمال حیدری، شنبه شب ۵ شهریور ۱۴۰۱ در گفتگوی تلویزیونی، افزود: در حدود ۱۵۴ میلیون دوز واکسن کرونا در سه نوبت اول، دوم و سوم در کشور انجام […]

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به تزریق نزدیک به ۱۵۴ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور، گفت: پوشش دوز سوم، رضایتبخش نبوده است.

به گزارش مهر، کمال حیدری، شنبه شب ۵ شهریور ۱۴۰۱ در گفتگوی تلویزیونی، افزود: در حدود ۱۵۴ میلیون دوز واکسن کرونا در سه نوبت اول، دوم و سوم در کشور انجام شده که تزریق دوز اول و دوم، خوب بوده است.

وی به نقش مردم در مشارکت برای واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم باعث شد تا شرایط کشور به حالت عادی باز گردد.

حیدری ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که پوشش دوز اول واکسن کرونا در کشور به مرز ۹۵ درصد رسیده و دوز دوم نیز در برخی از استان‌ها در حدود ۸۵ درصد است.

وی گفت: متأسفانه در پوشش دوز سوم واکسن کرونا، آن طور که انتظار داشتیم نبود و عادی انگاری در جامعه شکل گرفته، به رغم اینکه واکسن به اندازه کافی وجود دارد.


انتقاد از واکسن نزدن مردم