در حکمی از سوی رئیسی صورت گرفت؛ انتصاب اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس رئیس جمهور در حکمی به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای بند (۱۰) ماده (۵) اساسنامه پارک فناوری […]

در حکمی از سوی رئیسی صورت گرفت؛

انتصاب اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس

انتصاب اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس

رئیس جمهور در حکمی به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای بند (۱۰) ماده (۵) اساسنامه پارک فناوری پردیس و تبصره (۱) ماده یاد شده موضوع مصوبه ۳۰ بهمن ۱۳۶۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با عنایت به تجارب ارزشمند و به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور آقایان مهدی صفری، سید محمد صاحبکار خراسانی، مجید قاسمی و علیرضا پیمان‌پاک را به عنوان «عضو هیئت امنای پارک فناوری پردیس» منصوب کرد.

رئیس جمهور در این حکم خطاب به اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس تصریح کرده است: انتظار دارد با همکاری سایر اعضای محترم، ضمن بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فناوری موجود و با حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در دستیابی به فرآیندهای نوین، ارتقای اقتصاد دانش‌محور و پیشبرد مشارکت‌های تخصصی شرکت‌های بومی در سطوح بین‌المللی مجدانه کوشا باشید.


انتصاب اعضای جدید هیئت امنای پارک فناوری پردیس