گابریل گارسیا مارکز که در سال ۱۹۸۲ برنده جایزه نوبل ادبیات شد با آثاری همچون «صد سال تنهایی»، «عشق سال‌های وبا» و «خاطره دلب‍رکان غم‍گی‍ن من» شناخته می‌شود.

گابریل گارسیا مارکز که در سال ۱۹۸۲ برنده جایزه نوبل ادبیات شد با آثاری همچون «صد سال تنهایی»، «عشق سال‌های وبا» و «خاطره دلب‍رکان غم‍گی‍ن من» شناخته می‌شود.


انتشار رمان منتشرنشده گابریل گارسیا مارکز در سال ۲۰۲۴