مهراب قاسم‌خانی نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون ایران با انتشار تصویری از ۱۷ سال پیش، امیر مهدی ژوله را انسانی بسیار رک دانست که باعث وقاحت او شده است. مهراب قاسم‌خانی، در اینستاگرامش نوشت: «هفده سال پیش که باهم دوست شدیم، یک جوان دوست داشتنی لنگ‌دراز بود که همیشه داشت غر می‌زد و هیچ‌وقت […]

مهراب قاسم‌خانی نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون ایران با انتشار تصویری از ۱۷ سال پیش، امیر مهدی ژوله را انسانی بسیار رک دانست که باعث وقاحت او شده است.

اظهار نظر جنجالی "مهراب قاسمخانی" درباره "امیر مهدی ژوله"

مهراب قاسم‌خانی، در اینستاگرامش نوشت:

«هفده سال پیش که باهم دوست شدیم، یک جوان دوست داشتنی لنگ‌دراز بود که همیشه داشت غر می‌زد

و هیچ‌وقت حال نداشت و آنقدر صادقانه و رک بود که می‌شد به او گفت بی‌تربیت،

ولی الان تبدیل به یک مرد گنده دوست‌داشتنی شده که همیشه داره غر می‌زنه

و هیچ‌وقت حال نداره و آنقدر صادقانه رکه که می‌شود به او گفت وقیح.


روایت مهراب قاسم خانی از وقاحت ژوله