امیرعبداللهیان و وزیر کشاورزی صربستان دیدار و گفتگو کردند وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار و گفتگو با مقامات صربستان با خانم یلنا تاناسکویچ وزیر کشاورزی، جنگلداری و مدیریت آب صربستان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار و گفتگو با مقامات صربستان، بعد از ظهر […]

امیرعبداللهیان و وزیر کشاورزی صربستان دیدار و گفتگو کردند

امیرعبداللهیان و وزیر کشاورزی صربستان دیدار و گفتگو کردند

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار و گفتگو با مقامات صربستان با خانم یلنا تاناسکویچ وزیر کشاورزی، جنگلداری و مدیریت آب صربستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدار و گفتگو با مقامات صربستان، بعد از ظهر دوشنبه (۱۴ آذر) با خانم یلنا تاناسکویچ وزیر کشاورزی، جنگلداری و مدیریت آب صربستان دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص همکاری‌های رو به گسترش دو کشور در حوزه کاری وزارت کشاورزی، جنگلداری و مدیریت آب، در جریان همکاری‌های فی‌مابین و نقطه‌نظرات طرف صرب برای ارتقای همکاری‌ها قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد در جریان برگزاری شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تصمیمات لازم در خصوص زمینه‌های ارتقای همکاری دو کشور در حوزه کشاورزی اتخاذ شود.