حسین امیرعبداللهیان عصر امروز چهارشنبه و در صدر هیأت عالی‌رتبه سیاسی وارد فرودگاه بین‌المللی بیروت شد و مورد استقبال مقامات لبنان قرار گرفت.

حسین امیرعبداللهیان عصر امروز چهارشنبه و در صدر هیأت عالی‌رتبه سیاسی وارد فرودگاه بین‌المللی بیروت شد و مورد استقبال مقامات لبنان قرار گرفت.


امیرعبداللهیان وارد بیروت شد