در رأس هیأتی؛ «امیرعبداللهیان» عازم عمان شد وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه شنبه در رأس هیأتی عازم عمان شد. به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه شنبه در رأس هیأتی عازم عمان شد. وزیر امور خارجه در این سفر، با مقامات بلند پایه سلطنت عمان دیدار و گفتگو خواهد […]

در رأس هیأتی؛

«امیرعبداللهیان» عازم عمان شد

«امیرعبداللهیان» عازم عمان شد

وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه شنبه در رأس هیأتی عازم عمان شد.

به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه شنبه در رأس هیأتی عازم عمان شد.

وزیر امور خارجه در این سفر، با مقامات بلند پایه سلطنت عمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.


«امیرعبداللهیان» عازم عمان شد