وزیر خارجه کشورمان عازم رم، پایتخت ایتالیا شد. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه به منظور گفت‌وگو و تبادل نظر با مقامات ایتالیا و واتیکان در خصوص موضوعات دوجانبه و تحولات بین المللی و منطقه ای در راس هیئتی تهران را به مقصد رم ترک کرد.

وزیر خارجه کشورمان عازم رم، پایتخت ایتالیا شد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه به منظور گفت‌وگو و تبادل نظر با مقامات ایتالیا و واتیکان در خصوص موضوعات دوجانبه و تحولات بین المللی و منطقه ای در راس هیئتی تهران را به مقصد رم ترک کرد.