حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات احیای برجام می‌گوید گفت‌وگو‌های ما به مقدار زیادی با طرف‌های مقابل برجامی انجام شده و روی کاغذ آمده است و سندی معروف به «سند سپتامبر» بین ما و طرف‌های مقابل آماده است. صرف نظر از اینکه تحولاتی تأثیر گذاشت و توافق ما را به تعویق […]حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات احیای برجام می‌گوید گفت‌وگو‌های ما به مقدار زیادی با طرف‌های مقابل برجامی انجام شده و روی کاغذ آمده است و سندی معروف به «سند سپتامبر» بین ما و طرف‌های مقابل آماده است. صرف نظر از اینکه تحولاتی تأثیر گذاشت و توافق ما را به تعویق انداختند.


امیرعبداللهیان: سندی معروف به «سند سپتامبر» بین ما و طرف‌های مقابل برجام آماده است / سلطان عمان ابتکاری روی میز گذاشت و در چارچوب آن گفت‌وگو‌هایی را به طور غیرمستقیم با آمریکایی‌ها داشتیم / بایدن پیام‌هایی می‌دهد مبنی بر این که من نیت و اراده جدی دارم برای اینکه به برجام برگردم