پایگاه خبری هشت صبح :  وزیر امور خارجه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه تهران با موضوع «نسبت جمهوری اسلامی ایران با نهضت‌های آزادی بخش» گفت: در انتخاب سفیر فقط وزارت امور خارجه دخیل نیست. وی در بخشهایی از این نشست گفت: در انتخاب سفیر فقط وزارت امور خارجه دخیل نیست. بلکه فرآیند […]

پایگاه خبری هشت صبح :

 وزیر امور خارجه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه تهران با موضوع «نسبت جمهوری اسلامی ایران با نهضت‌های آزادی بخش» گفت: در انتخاب سفیر فقط وزارت امور خارجه دخیل نیست.

وی در بخشهایی از این نشست گفت: در انتخاب سفیر فقط وزارت امور خارجه دخیل نیست. بلکه فرآیند انتخاب شخص سفیر به عنوان نماینده عالی نظام، مراحل خاص خود را دارد. ما نمی‌توانیم فقط سفیر از وزارت امور خارجه انتخاب کنیم، جایی ممکن است کسانی را داشته باشیم که نیاز به تخصص صنعتی دارند، اما اینطور نیست که بدون هیچ جلسه آموزشی و توجیهی آن‌ها را به کشور‌های مختلف اعزام کنیم.