به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، سفیر ایران در لبنان گفت: با توجه به حوادث جاری فلسطین و جنایات انجام شده علیه غزه و پیامدهای خطرناک آن، سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از امروز در منطقه آغاز می‌شود و جمهوری لبنان را نیز در برمی‌گیرد.


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، سفیر ایران در لبنان گفت: با توجه به حوادث جاری فلسطین و جنایات انجام شده علیه غزه و پیامدهای خطرناک آن، سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از امروز در منطقه آغاز می‌شود و جمهوری لبنان را نیز در برمی‌گیرد.


امیرعبداللهیان به لبنان می‌رود – پایگاه خبری هشت صبح