به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، عصر روز جمعه با وزیر خارجه نیجر در محل اقامت خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات سیاسی نیجر و روابط دوجانبه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، عصر روز جمعه با وزیر خارجه نیجر در محل اقامت خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات سیاسی نیجر و روابط دوجانبه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.


امیرعبداللهیان با وزیر خارجه نیجر دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح