در دمشق؛ امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد وزیر امور خارجه کشورمان که همراه با هیئتی سیاسی و دیپلماتیک به دمشق سفر کرده است، عصر امروز با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که همراه با هیئتی سیاسی و […]

در دمشق؛

امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان که همراه با هیئتی سیاسی و دیپلماتیک به دمشق سفر کرده است، عصر امروز با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که همراه با هیئتی سیاسی و دیپلماتیک به دمشق سفر کرده است، عصر امروز با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.


امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد