امیرعبداللهیان با نوری المالکی دیدار و گفتگو کرد وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای روز چهارشنبه، سوم اسفند با مقامات عراقی در بغداد، با نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق دیدار و گفتگو کرد امیر عبداللهیان در ادامه دیدارهای روز چهارشنبه، سوم اسفند با مقامات عراقی در بغداد، با نوری المالکی، رئیس ائتلاف […]

امیرعبداللهیان با نوری المالکی دیدار و گفتگو کرد

 امیرعبداللهیان با نوری المالکی دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای روز چهارشنبه، سوم اسفند با مقامات عراقی در بغداد، با نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق دیدار و گفتگو کرد

امیر عبداللهیان در ادامه دیدارهای روز چهارشنبه، سوم اسفند با مقامات عراقی در بغداد، با نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق دیدار و گفتگو نمود.

وزیر خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تبریک به المالکی بابت تشکیل دولت همه گیر در عراق، توسعه و ثبات در عراق را خواسته اصلی ج ا ایران دانست.

نوری المالکی نیز در این دیدار، ضمن تشریح آخرین وضعیت سیاسی عراق و احزاب سیاسی داخلی، اولویت سیاست خارجی عراق را گسترش روابط همه جانبه با ج ا ایران دانست.


امیرعبداللهیان با نوری المالکی دیدار و گفتگو کرد