امیرعبداللهیان با اشاره به اقدام نادرست پارلمان اروپا، اقدام پارلمان سوئد در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را قویاً محکوم و تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد حاکمیتی است که مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مرزی کشور را بر عهده دارد و بزرگترین نقش را در مبارزه با تروریسم در منطقه عهده‌دار است.

امیرعبداللهیان با اشاره به اقدام نادرست پارلمان اروپا، اقدام پارلمان سوئد در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را قویاً محکوم و تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد حاکمیتی است که مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مرزی کشور را بر عهده دارد و بزرگترین نقش را در مبارزه با تروریسم در منطقه عهده‌دار است.


امیرعبداللهیان: اقدام پارلمان سوئد درباره سپاه پاسداران با تحریک عناصر تروریستی بود