به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۱.۵ میلیون متر مکعب از گازهای سمی مشعل را جمع‌آوری کردیم و برنامه ما این است که این میزان تا پایان سال به ۱۸ میلیون متر مکعب برسد. وی افزود: در بحث ذخیره سازی گاز در مخازن […]


به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: ۱۱.۵ میلیون متر مکعب از گازهای سمی مشعل را جمع‌آوری کردیم و برنامه ما این است که این میزان تا پایان سال به ۱۸ میلیون متر مکعب برسد.

وی افزود: در بحث ذخیره سازی گاز در مخازن طبیعی به عدد ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر معکب رسیدیم که یک رکورد است.

وزیر نفت با بیان اینکه بیش از ۳ و ۲۰۰ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها ذخیره کردیم، گفت: زمستان امسال باتوجه به ناترازی گازی که داریم، با کمترین چالش پشت سر خواهیم گذاشت.