فرمانده سپاه قدس: امروز تمام جهان در برابر «مقاومت» سر تعظیم فرود می آورند سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در اولین یادواره‌ شهدای رسانه‌ مقاومت با عنوان «راویان مقاومت» گفت: واژه «مقاومت» جزو مقدس ترین واژه‌ها در جوامع مختلف اسلامی و غیراسلامی است. دریافت ۴ MB

فرمانده سپاه قدس:

امروز تمام جهان در برابر «مقاومت» سر تعظیم فرود می آورند

امروز تمام جهان در برابر «مقاومت» سر تعظیم فرود می آورند

سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس در اولین یادواره‌ شهدای رسانه‌ مقاومت با عنوان «راویان مقاومت» گفت: واژه «مقاومت» جزو مقدس ترین واژه‌ها در جوامع مختلف اسلامی و غیراسلامی است.

دریافت ۴ MB


امروز تمام جهان در برابر «مقاومت» سر تعظیم فرود می آورند