لطف الله دژکام روز گذشته در همایش جهاد تبیین که به همت ناحیه ثارالله شیراز برگزار شد سخنرانی کرد.

لطف الله دژکام روز گذشته در همایش جهاد تبیین که به همت ناحیه ثارالله شیراز برگزار شد سخنرانی کرد.


امام جمعه شیراز: حجاب مهم است اما مسئله اصلی نیست