امروزه، بزرگ‌ترین مزرعه زیتون مدرن جهان در عربستان قرار دارد و این عنوان در فهرست رکوردهای گینس به شرکت توسعه کشاورزی الجوف اعطا شده است.

امروزه، بزرگ‌ترین مزرعه زیتون مدرن جهان در عربستان قرار دارد و این عنوان در فهرست رکوردهای گینس به شرکت توسعه کشاورزی الجوف اعطا شده است.


الجوف؛ عربستان و رکورد بزرگترین باغ زیتون مدرن جهان! (+فیلم و عکس)