حالا، اما حواشی واگذاری و اهدای ماشین‌های شاسی بلندهای جنجالی نمایندگان مجلس و حواشی فیدلیتی‌گیت به ریاست جمهوری و سازمان بازرسی قوه قضاییه کشیده است. به این ترتیب نمایندگان زیر فشار شدید افکار عمومی و قوه مجریه و قوه قضاییه حالا در یک اقدام گردشی آشکار پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز وسط کشیده اند.

حالا، اما حواشی واگذاری و اهدای ماشین‌های شاسی بلندهای جنجالی نمایندگان مجلس و حواشی فیدلیتی‌گیت به ریاست جمهوری و سازمان بازرسی قوه قضاییه کشیده است. به این ترتیب نمایندگان زیر فشار شدید افکار عمومی و قوه مجریه و قوه قضاییه حالا در یک اقدام گردشی آشکار پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز وسط کشیده اند.


اقتصاد ۲۴ : مردم دربه‌در یک پراید و مسئولان سوار شاسی‌بلندها!