پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛ اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با حضور در کنار پیکر همسر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری ضمن قرائت فاتحه، بر پیکر آن همراه و یار استاد مطهری نماز اقامه کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیش از ظهر امروز (جمعه) […]

پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛

اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با حضور در کنار پیکر همسر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری ضمن قرائت فاتحه، بر پیکر آن همراه و یار استاد مطهری نماز اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیش از ظهر امروز (جمعه) با حضور در کنار پیکر سرکار خانم اعظم (عالیه) روحانی، همسر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری ضمن قرائت فاتحه، بر پیکر آن همراه و یار استاد مطهری نماز اقامه کردند. در این مراسم جمعی از اعضای خانواده و بستگان شهید مطهری نیز حضور داشتند.


اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری