به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه افغانستان امروز با معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. وی گزارشی از محورهای نشست مشترک کنسولی دو کشور در تهران ارائه کرد. بیکدلی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در این دیدار اظهار داشت از برگزاری […]


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه افغانستان امروز با معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

وی گزارشی از محورهای نشست مشترک کنسولی دو کشور در تهران ارائه کرد.

بیکدلی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در این دیدار اظهار داشت از برگزاری نشست‌های منظم درباره مسائل کنسولی بین دو کشور استقبال و حمایت می‌کنیم.

وی گفت: انتظار داریم افغانستان بیش از پیش مانع تردد غیرقانونی اتباع آن کشور به ایران شود تا همکاری در زمینه ترددهای قانونمند تقویت شود.

بیکدلی با توجه به علاقه وافر اتباع افغانستان به شرکت در مراسم اربعین خواستار هماهنگی بیشتر دو کشور برای رفت و برگشت زائران افغانستان شد.


افغانستان مانع تردد غیرقانونی اتباعش به ایران شود – پایگاه خبری هشت صبح