افزایش سرمایه ۲۰ نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه ۷۸۵ درصدی یک نماد نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

افزایش سرمایه ۲۰ نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه ۷۸۵ درصدی یک نماد نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.


افزایش سرمایه جذاب ۲۰ نماد بورسی و فرابورسی