رئیس مجلس شورای اسلامی: افرادی که زیر ۱۰‌ میلیون حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در معیشت بحث اول حقوق ها است، در ۱۴۰۱ متوسط ده درصد را در میانه سال افزایش دادیم. دریافت ۱۰ MB

رئیس مجلس شورای اسلامی:

افرادی که زیر ۱۰‌ میلیون حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند

افرادی که زیر ۱۰‌ میلیون حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در معیشت بحث اول حقوق ها است، در ۱۴۰۱ متوسط ده درصد را در میانه سال افزایش دادیم.

دریافت ۱۰ MB


افرادی که زیر ۱۰‌ میلیون حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند