خط ۱۰۰۰ کیلومتری انتقال آب به ۱۶۲ روستای محروم سیستان و بلوچستان با حضور سردار فدوی جانشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید، همچنین عملیات خط انتقال آب برای ۲۹۲ روستای استان آغاز شد.

خط ۱۰۰۰ کیلومتری انتقال آب به ۱۶۲ روستای محروم سیستان و بلوچستان با حضور سردار فدوی جانشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهره برداری رسید، همچنین عملیات خط انتقال آب برای ۲۹۲ روستای استان آغاز شد.


افتتاح خط ۱۰۰۰ کیلومتری انتقال آب در سیستان و‌ بلوچستان