اعلام ۴ شرط عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل، سفر وزیر خارجه اسرائیل به مقر اتحادیه اروپا با «محوریت ایران»، برگزاری تمرین هسته ای مشترک میان آمریکا و کره جنوبی، شکایت از الکاظمی به خاطر مشارکت در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و کشته شدن دو نظامی ترکیه در شمال سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

اعلام ۴ شرط عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل، سفر وزیر خارجه اسرائیل به مقر اتحادیه اروپا با «محوریت ایران»، برگزاری تمرین هسته ای مشترک میان آمریکا و کره جنوبی، شکایت از الکاظمی به خاطر مشارکت در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و کشته شدن دو نظامی ترکیه در شمال سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


اعلام ۴ شرط عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل/ سفر وزیر خارجه اسرائیل به مقر اتحادیه اروپا با «محوریت ایران»/ برگزاری تمرین هسته ای مشترک میان آمریکا و کره جنوبی/ شکایت از الکاظمی به خاطر مشارکت در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس