رئیس انجمن قرآن استان، فقدان آیت الله سلیمانی را ضایعه ای بزرگ برای آحاد مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان دانسته و از علما و روحانیت و اندیشمندان منطقه خواست بیش از پیش در ترویج روحیه تقریبی و وحدت آفرین این عالم وارسته اهتمام ورزند.

رئیس انجمن قرآن استان، فقدان آیت الله سلیمانی را ضایعه ای بزرگ برای آحاد مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان دانسته و از علما و روحانیت و اندیشمندان منطقه خواست بیش از پیش در ترویج روحیه تقریبی و وحدت آفرین این عالم وارسته اهتمام ورزند.


اعلام دو روز عزای عمومی در سیستان و بلوچستان