قوه قضائیه: محکومین (یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارعی)، اهانت‌های خود به مقدسات دینی را در فضای مجازی منتشر می‌کردند.

قوه قضائیه: محکومین (یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارعی)، اهانت‌های خود به مقدسات دینی را در فضای مجازی منتشر می‌کردند.


اعدام ۲ نفر به اتهام «ارتداد، قرآن سوزی و توهین به پیامبر و مقدسات اسلامی»