تصاویر دوربین مداربسته، راز جنایت را افشا کرد و مشخص شد الهام در جریان آتش‌افروزی عمدی برادرش، جان خود را از دست داده است. تصاویر خیلی زود در فضای مجازی هم منتشر شد و احساسات مخاطبان از مشاهده لحظه آتش زدن الهام توسط برادرش خدشه‌دار شد.

تصاویر دوربین مداربسته، راز جنایت را افشا کرد و مشخص شد الهام در جریان آتش‌افروزی عمدی برادرش، جان خود را از دست داده است. تصاویر خیلی زود در فضای مجازی هم منتشر شد و احساسات مخاطبان از مشاهده لحظه آتش زدن الهام توسط برادرش خدشه‌دار شد.


اعترافات عجیب مردی که خواهرش را وسط خیابان آتش زد