اعترافات دبیرکل گروهک تروریستی الاهوازیه که حکم اعدامش تایید شد حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال‌ و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. دریافت ۲۵ MB

اعترافات دبیرکل گروهک تروریستی الاهوازیه که حکم اعدامش تایید شد

اعترافات دبیرکل گروهک تروریستی الاهوازیه که حکم اعدامش تایید شد

حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه باغی به نام حرکة النضال‌ و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

دریافت ۲۵ MB


اعترافات دبیرکل گروهک تروریستی الاهوازیه که حکم اعدامش تایید شد