اعترافات تروریست‌های داعشی دستگیر شده در سیستان و بلوچستان با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و فراجا عناصر وابسته به شبکه عبری، غربی و عربی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند. دریافت ۳۰ MB

اعترافات تروریست‌های داعشی دستگیر شده در سیستان و بلوچستان

اعترافات تروریست‌های داعشی دستگیر شده در سیستان و بلوچستان

با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و فراجا عناصر وابسته به شبکه عبری، غربی و عربی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

دریافت ۳۰ MB


اعترافات تروریست‌های داعشی دستگیر شده در سیستان و بلوچستان