اظهارات صریح رئیس جمهور خطاب معاون نخست وزیر چین صحبت‌های آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور در دیدار فرستاده نخست وزیر چین را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۲۴ MB

اظهارات صریح رئیس جمهور خطاب معاون نخست وزیر چین

اظهارات صریح رئیس جمهور خطاب معاون نخست وزیر چین

صحبت‌های آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور در دیدار فرستاده نخست وزیر چین را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۲۴ MB


اظهارات صریح رئیس جمهور خطاب معاون نخست وزیر چین