اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه درخصوص تماس‌های مشکوک منافقین با مردم اطلاعیه مهم سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تماس‌های مشکوک برای دعوت به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی از سمت سازمان تروریستی منافقین را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۰ MB

اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه درخصوص تماس‌های مشکوک منافقین با مردم

اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه درخصوص تماس‌های مشکوک منافقین با مردم

اطلاعیه مهم سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تماس‌های مشکوک برای دعوت به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی از سمت سازمان تروریستی منافقین را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۰ MB


اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه درخصوص تماس‌های مشکوک منافقین با مردم