پذیرش متوفی در مجتمع عروجیان و ارائه کلیه خدمات مراسمات خاکسپاری و ترحیم به خانواده‌های معزا در بهشت زهرای تهران پس از ساعت ۱۲ صورت می‌پذیرد.

پذیرش متوفی در مجتمع عروجیان و ارائه کلیه خدمات مراسمات خاکسپاری و ترحیم به خانواده‌های معزا در بهشت زهرای تهران پس از ساعت ۱۲ صورت می‌پذیرد.


اطلاعیه بهشت زهرای تهران درباره پذیرش متوفی در روز ۱۴ خرداد